استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است

" انجمن زنان ا یران"

zananiran12@yahoo.com

www.zanan-iran.com

 

 

 

پیام شما ره 2 خانم معینی فعال حقوق بشر درمورد اعتصاب غذا" خطاب به مریم و مسعود رجوی رهبران توتالیتر"

15.10.2013 خانم زهرا معینی، انجمن زنان ایران؛    

 

آقاي رجوي بجاي اينكه منتقدين خود راتهديد كنيد و افرادي را براي اين كار مشخص كنيد كه وظيفه اصلي شان شانتاژ و سركوب منتقدين شما باشد، بهتر نيست كه كمي گوشهايتان را باز كنيد و به حرفهاي اين منتقدين كمي گوش كنيد.

 همان منتقداني هست كه روزي در كنار خودشما و به عنوان نيروهاي شما و به نوعي سرسپرده گان خودتان بودند، اما بعد از اينكه جدا شدند و انتقاداتي به شما داشتند آنها را دشمن و مزدور وزارت اطلاعات و نفرات رژيم خميني وكساني كه خون شهدا را پايمال ميكنند خطاب كرديد و بدترين القاب و دشنامها را به انها داديد

 تنها جرم آنها انتقاد به شما است، ما به خوبي يادمان هست كه شما بارها ميگفتيد،عمليات فروغ جاويدان و آنهمه كشته وجريان كرد كشي وطلاقهاي اجباري وحتي آن كار شرمگينانه به نام رقص رهايي و جداكردن كودكان بيگناه از خانواده هايشان و فرستادن اين اطفال بي گناه به مملكت غريب و........... چيزي نيست جز براي ثبت درسينه ي تاريخ.

الان با وقاحت تمام ميگوئيد كه 52 كشته كه در اشرف به ناحق خونشان ريختته شد و همچنين نفراتي كه به زور و با فرمان تشكيلاتي شما و عليرغم ميل باطني خودشان وارد اعتصاب غذا شده اند و همگي هم در حال وخيم قرار دارند دوباره در سينه تاريخ ثبت خواهند شد

درست است که تمامي اين خيانتها كه به ما و جوانهاي اين كشور كرديد و آنها را اينگونه به كشتن داديد در سينه تاريخ ثبت شده و خواهد شد و به زودي زود انشالله در يك دادگاه مردمي بايد به تمامي اين اعمال وقيح خودتان پاسخ دهيد.

 شما بايد بدانيد كه كارهاي ديگر شما هم در سينه تاريخ ثبت شده است ،وقتي كه در زمان جنگ ايران و عراق اطلاعات مرزها و شهرهاي ايران را به صدام ميداديد و در ازاي آن پولهاي ميليوني دريافت ميكرديد به اين فكر بوديد كه تاريخ روزي قضاوت خواهد كرد.

همين الان بعد از 44 روز نفرات در اعتصاب غذا هستند و شما باعث و باني آن هستيد چون با يكدنده گي و بي كله گي خودتان ميخواهيد بقيه را هم به كشتن بدهيد همانطور كه روزانه ميبينيم كه اين بيگناهان با احوالي خراب به بيمارستان منتقل ميشوند و هر روز هم تعداد بيشتري به مرگ نزديك ميشوند آيا اين لبخندي كه مرگ به آنها ميزند همان دلخوشي شما نيست كه با دوز و كلك به آن رنگ ولعاب ايدئولوژي ميدهيد ،آيا ميدانيد كه همين الان در ايران و ديگر نقاط دنيا تمامي جوانان از اين ايدئولوژي شما متنفر هستند.

شما درپيام اخيرتان گفته بوديد كه هزار اشرف ميسازيم در همه جاي دنيا ،ولي بهتر از هر كسي خودتان ميدانيد كه اينها پوشالهاي ذهني شما هستند و فقط به فقط از اعماق تحجري بيرون ميزند كه شما در آن هستيد ، هيچ وقت هيچ وطن پرستي به خود اجازه نميدهد كه با سوار شدن بر روي خون ديگران و بخصوص نيروهاي خود اينهمه فريب ونيرنگ پياده كند تا به نوعي به عمر روبه زوال ايدوئولوژي مسموم خود بيافزايد، ايا با اين پيكرهاي نحيف و بيگناه ميخواهيد هزار اشرف ديگر بسازيد ،چرا دست از شقاوت خودتان برنميداريد و اين مظلومين را كه سالهاست گول شما را خورده اند آزاد نميكنيد.

 چند كلمه هم با خانم قجر: خانم رجوي من بعنوان فردي كه بخش اعظمي از سالهاي جواني ام را در دستگاه شما گذرانده ام، تا حدود زيادي با خصوصيات شما آشنايي دارم ،من هم مثل بقيه کسانی که فریب تشکیلات شما را خورد سلامتي و وجودم را ازدست داده ام .

 يادم هست كه ميگفتيد چهره هاي آفتاب سوخته شما رو دوست دارم .ما همان موقع هم فهميديم كه دروغ ميگوييد ،اگر اينچنين نيست چرا هيچ كاري براي اين بنده گان خدا كه روز به روز وضعيت خراب تري پيدا ميكنند نميكنيد .اين افراد تمامي عمرشان را به پاي شما و همسرتان ريختند و هيچ پناهي هم ندارند ،چرا كمكي به آنها نميكنيد چرا براي نجاتشان كاري نميكنيد خدا را خوش نمي آيد كه با جان مردم بازي كنيد و خودتان در پاريس اشك تمساح بريزيد و بقول خودتان با خون اينها راه باز كنيد

  از سال 57 به بعد خيلي از خانواده ها گول شما را خوردند و با آمدن در جبهه شما و حتي پشتيباني از خط شما خودرا گرفتار زندان و شكنجه و زجر وبدبختي كردند من بعنوان فردي كه خودم قرباني اين دستگاه ساخته شده توسط شما هستم بهترين سالهاي نوجواني ام را پشت دربهاي زندان گذرانده ام تا با پدر و بقيه خانواده ام كه قرباني فريب شما شده بودند ملاقات كنم خيلي از اعضاي خانواده ام بخاطر شما اعدام شدند،من بخش كوچكي از اين خانواده هايي هستم كه سرنوشتشان اينگونه بوده هستند بسيار خانواده هايي كه وضعيت بدتر وبغرنج تري داشته اند ودارند ،همه آنها و حتي ديگران بخاطر يك هدف والايي پا در اين مسير گذاشتند ولي شما به همه آنها خيانت كرديد و بخاطر خود بزرگ بينيتان باعث ريخته شدن هرچه بيشتر اين خونها و از هم پاشيدن خيلي از زندگي ها و رنج و شكنج ها شديد.

بعد از جريان 17ژوئن 2003 علني به خيلي ها در فرانسه وخيلي جاهاي ديگر دستور داديد كه خودسوزي كنند كه شما آزاد بشويد ،چرا قدري هم به خانواده هاي بيگناه كه فرزندانشان را در دام اعتصاب غذا گرفتار كرده ايد رحم نميكنيد چرا ميگذاريد كه هم خانواده و هم اين بيگناهان مثل شمع در بزم شما و همسرتان بسوزند. چرا شما خود سوزي نميكنيد نه به لحاظ فيزيكي بلكه به لحاظ معنوي و كوتاه آمدن از تعصبات خشك مغزانه بيخود خودتان .آيا قصد نداريد كه به اين زجر و شكنجه كه به نفرات ميدهيد پايان بدهید...

 

پیام شماره دو خانم معینی در مورد اعتصاب غذا

پیام شماره یک در مورد اعتصاب غذا

نامه به ماریا گراچه

لینک به قسمت پنجم

لینک به قسمت چهارم

لینک به قسمت سوم

لینک به قسمت دوم

لینک به قسمت اول