استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است

" انجمن زنان ا یران"

www.zanan-iran.de

موقعیت کنونی فرقه رجوی "سازمان مجاهدین خلق ایران" سازمان- معضل اصلی وانتخاب مسؤل اول

خانم حمیرا محمدنژاد، زنان ایران، آلمان 07.10.2017

بعد از انتخاب نوری المالکی در دور دوم به نخست وزیری عراق رجوی غافلگیرشد چون روی آمدی ایاد علاوی حساب کرده بود وشرایط شبیه به شرایط حاکمت صدام حسین را در رؤیاهایش برای خود متصور میدید. اما مالکی بسیارمصمم بود که تشکیلات رجوی را ازعراق جمع کند. کشورهای زیادی هم افراد تشکیلات را قبول کرده بودند اما رجوی که میدانست به محض رسیدن اعضا به اروپا کسی در تشکیلات نمی ماند سرانجام به آلبانی راضی شد یا به بیان دقیق تر به وی تحمیل شد. اما در همین کشور آلبانی با وجودیکه دررده بندی دولت های فاسد قرار دارد هم تشکیلات سازمان توان سازگاری ندارد وبا گذشت حدود یک سال تعداد جداشدگان هرروز رو به افزایش است حتی تهدید به قطع کردن هزینه زندگی جداشده ها هم که در ژنو محمد سید المحدثین (بهنام) امضا کرده بود هم دردی درمان نکرد بلکه موقعیت جدا شده ها را محکم تر کرد.

بر اساس اطلاعات دقیق ترس سازمان از موقعیت وتعداد روبه افزایش جامعه جداشدگان در تیرانا بحدی رسیده که سازمان را بفکر چاره جویی جدی انداخته وبه معضل روز سازمان تبدیل کرده است بطوریکه خود مسئولین برخورد با جداشدگان مثل عبدالله تهرانی مستمرا نفرات را تحت فشار برای ترک آلبانی قرار میدهد وحتی حاضر هستند مقداری از هزینه قاچاقچی ها را بپردازند در حالیکه استراتژی تشکیلاتی سازمان از سال 1374 این بود که حتی یک نفر هم به اروپا ودنیای آزاد نباید برسد چون بنا به گفته لابی های سازمان درمحافل اروپایی مشکل در پارلمان اروپا رژیم نیست بلکه جداشدگان خودتان است که هرکجا ما میخواهیم اقدام کنیم آنها جلو ما ظاهرمیشوند.

هم اکنون بنا به شواهد تعداد حدود 200 تا 250 نفر در قرنطینه خروج در محیطی محصور در شمال تیرانا بدور از چشم ونظارت کمیساریای عالی پناهندگان نگهداری میشوند حتی مقامات دولت آلبانی هم خبر ندارند. تعداد حدود 30 تن اززنان رده های بالا در یک پایگاه مخفی تر که با تهدید وتطمیع وارعاب در آنجا تحت مراقبت شبانه روزی بسرمیبرند. حتی تبدیل شورای رهبری به شورای مرکزی بتواند دختران جوانتررا در بر گیرد نتوانست از ریزش زنان جلوگیری کند و تبدیل شورای رهبری به شورای مرکزی اصلا به همین هدف بود برای این که به دختران جوان این انگیزه را بدهد که تشکیلات را ترک نکنند چون که تعدادی ازمسن تر ها را با ترفندهای مختلف که آنها با وجود گذشت سالیان دیگرپا به سن گذاشته وهیچ چشم انداز یک زندگی مشترک معمولی برای آنان متصور نیست را نگه داشته اند اما برای جوانترها این ترفند کارساز نیست.

 برگزاری باصطلاح انتخابات وانتخاب زهرا مریخی به عنوان مسؤل اول و نرگس عضدانلو دختر محمود عضدانلو- شهرزاد صدربه عنوان یکی از معاونین مریخی هم در همین راستا بود که البته همه اینها در چند روز اخیر با فرار 5 تن از زنان از رده های سنی مختلف وچند تن از مردان همه این طرح وبرنامه ها را نقش بر آب کرد وفلش فروپاشی را پررنگ تر کرد وآلبانی را که در تشکیلات از آن به عنوان کشف برادر یا معجره برادر یاد میکردند را به عنوان آخر خط سازمان وتشکیلات نشان داد.
بد نیست اشاره هم به پدیده ای به نام انتخابات در تشکیلات سازمان شود.

موضوع انتخابات در سازمان مجاهدین بقدری با تشکیلات در تضاد هست که در یک نشست در سال 1368 مسعود رجوی در یک دیالوگ با محمود مهدوی معروف به محمود قائمشهر از وی سوآل کرده که چرا ما در تشکیلات انتخابات نداریم در حقیقت این حرف رجوی به در بود که تخته بشنود چون تعداد زیادی از نفرات خارج کشوربه تازگی وارد تشکیلات شده بودند که مسئله انتصاب های رجوی برایشان سوال شده بود.

 اما بهر حال رجوی بحدی با انتخابات بیگانه بود که بدون هیچ توضیحی با بقول معروف بدون هیچ بلابه مقوله انتخابات را در تشکیلات خط بطلان کشید چون پشتیبان وی صدام در حاکمیت بود ونیازی به توضیح انچنانی نداشت . رجوی خودش پاسخ را به محمود قائمشهرداد و گفت اگر ما با انتخابات مسولین را سر کار بیاوریم آنوقت ملاک میشود رضایت پایین ترها وتو سعی میکنی رضایت نفرات زیر دست خودت را جلب کنی ونه بالاتر را که البته منظور از بالاتر شخص خودش بود. اما سازمان از چه موقع یادش به انتخابات به شکل کوزه وگلدان افتاد
در سازمان هیچ گاه هیچ انتخاباتی صورت نگرفته است درسالهای اخر حکومت صدام حسین در سال 1380در انتخاب مژگان پارسایی رجوی وی را معرفی کرد واز همه خواست که موافق ومخالف با بلند کردن دست موضع خود را اعلام کنند حالا چه کسی در آن فضای رعب آور جرات داشت کسی را رجوی کنار دست خودش نشانده را رای مخالف بدهد پیدا کنید پرتقال فروش را؟ اگر هم رجوی میخواست پز دموکراتیک بدهد و چیزی نگوید مریم آرام نمی گرفت و اگر هم مریم را باز مسعود باصطلاح میخواست ساکت کند چماقدران شروع به فحاشی ومارک زدن وترور شخصیت میکردند. انتخاب مژگان پارسایی هم به این دلیل بود که پاداشی برای اجرا وسازماندهی حملات مرزی وشهری در اواخر دهه هشتاد باشد.


1-اولین انتخابات کوزه ای در انتخاب صدیقه حسینی رخ داد که در سالهای اول بعد از اشغال عراق توسط آمریکا بود چون افراد زیادی به کمپی که آمریکاییها برای جداشدگان اختصاص داده بودند به نام جیاتیف یا در اختصار تیف فرار کرده بودند وآژانس های مختلف آمریکایی توانستند از نزدیک با شاهدان زیادی از جمله شاهدان شکنجه صحبت کرده واطلاعات وازریابی دقیقی از مناسبات درونی سازمان جمع اوری کنند . حتی زندان قلعه هم که برای عدم کشف آن باخاک یکسان شده وروی آن ساختمان پیش ساخته جدیدی بنا شده بود را هم توانستند در همان محل مورد تحقیق قرار داده واز آن مطلع شوند.


2- دومین بارسال 1390 زمانی که طرف مذاکره دولت آمریکا به نام باتلر برای تخلیه اشرف در آنجا مشغول مذاکره بود که بلافاصله در شروع مذاکره برای وی یک نوار از باصطلاح انتخاب زهره اخیانی برای وی گذاشتند باتلر شناخت دقیقی ازسازمان ومناسبات درونی وی داشت به همین دلیل هیچ اعتنایی نکرد و تعجب هم کرد که نشان دادن این ویدئو چه ربطی به ماموریت وی دارد .


3- سومین بار اما در سال جاری که تشکیلات رجوی از عراق جمع آوری و به آلبانی اخراج شد. اما این بار باید به چه کسی انتخابات نمایی شود؟ شورایی ها وبازنشسته ها یا مقامات سابق که همه حقوق بگیران خود سازمان هستند وتنها چیزی که برایشان مهم نیست انتخابات درون سازمان هست وانچه که مهم هست حقوق های چند ده هزار دلاریشان هست. هوادارن هم که تعدادشان آنقدر اندک هست که حتی در محاسبات خود سازمان هیچ نقشی ندارد تنها همان دویست سیصد نفری که بر ای پر کردن صف های اول درگردهم آیی سالانه پاریس بماند کافی هست. این بار برای جامعه آلبانی هست چون با وجودی که بسیاری از مقامات را با میهمانی ها وهدایای که درپاکت تقدیم آنها میشود طیف بسیاری از جامعه سیاسی آلبانی از سازمان دل خوشی ندارد بماند بلکه وحشت هم دارند با توجه به اینکه تعدادی حدود 250 نفر هم اکنون در تیرانا جداشده از سازمان زندگی میکنند که این تعداد مستمرا در حال افزایش میباشد که این افراد شناخت بسیار دقیقی به جامعه سیاسی آلبانی ارائه داده و میدهند.

حمیرا محمدنژاد  – آلمان

06.10.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سایت زنان ایران از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد

2012 ©iran-zanan